Bemiddeling

Ieder mens is uniek

We verschillen van elkaar, hebben onze eigen bagage en onze eigen doelen in het leven.

Bij een conflict is goed communiceren moeilijk en juist extra belangrijk. Door mijn achtergrond heb ik ervaring met het weer bij elkaar brengen van mensen. Ik kan jullie helpen om niet alleen te zeggen wat je vindt, maar ook wat je voelt en eigenlijk bedoelt. Zo ontdekken jullie welke gemeenschappelijke belangen er spelen en dat jullie als mens dezelfde emoties kennen. We kunnen het conflict op zijn minst hanteerbaar maken en vaak zelfs oplossen.

Als alle betrokkenen open staan voor een oplossing bied ik bemiddeling bij niet-juridische conflicten. Een traject bestaat uit één individueel gesprek en één of meer gezamenlijke gesprekken.