Biografie

In mijn dagelijkse leven heb ik het geluk dat ik de capaciteiten van mijn “hoofd én hart” bewust kan gebruiken. In mijn werk als jurist heb ik de waarde van denken, analyseren en communiceren ontdekt. Als coach en trainer heb ik leren luisteren naar mijn gevoel en intuïtie en de waarde van beleven ontdekt.

Ik ben opgegroeid in Utrecht, Suriname en Vlissingen en heb een gezin met man en twee zonen.

In Utrecht heb ik rechten gestudeerd. Naast mijn werk heb ik vanaf 1990 bij het Centrum voor Leven en Intuïtie in Utrecht verschillende opleidingen gevolgd over persoonlijke bewustzijnsontwikkeling.

Zo heb ik veel geleerd over mezelf in relatie tot anderen, over hoofd en hart, kracht en kwetsbaarheid. Over de cyclus van het leven, aarde en kosmos, energie, verleden, toekomst en heden.

Deze kennis is verder verdiept tijdens energiereizen naar Chartres, Engeland, Malta, de Witte woestijn in Egypte en Israël.

Vanaf 2007 tot en met 2018 was ik docent bij het CLI. Sinds 2014 verzorg ik op het Franse landgoed L’Huy Preau zomers een cursusweek over persoonlijke bewustzijnsontwikkeling.

In 2014 en 2015 heb ik via de Stichting Studiecentrum Rechtspleging de opleiding de Coachende Professional gevolgd, aangevuld met een individueel traject bij Sylvia Blankenstijn over coachen met Ziel en Zakelijkheid. Sindsdien werk ik in mijn eigen praktijk en binnen de rechtspraak als coach en intervisiebegeleider.

De combinatie van juridische en communicatieve ervaring kan ik mooi toepassen in de trainingen die ik sinds 2014 geef over praktische zittingsvaardigheden bij de stichting Opleidingen Sociale Rechtshulp en sinds 2020 ook bij het opleidingsinstituut van de rechtspraak.

Na een opleiding tot Vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen heb ik vanaf 2016 tot 2020 binnen de rechtspraak als vertrouwenspersoon gewerkt. Sinds 2021 ben ik als vertrouwenspersoon verbonden aan de specialisatie opleiding tot perfectionismecoach Puur Perfectionisme.

Ik blijf bijscholen. Via de Stichting Studiecentrum Rechtspleging en bij Ria Wubben heb ik meer geleerd over non-verbaal communiceren, de effecten van stress, een driegesprek tussen coach, coachee en leidinggevende, karakterstructuren, Katie Byron, breinstijlen, vrouwelijk leiderschap en wandelend coachen. Bij Marijke Kools heb ik een aantal modules gevolgd over Jung en bij Selma Sevenhuijsen een training tot Labyrintwerker. In 2019 heb ik bij Thea Lucia Klinefelter de jaartraining She who becomes her vision gevolgd.

In 2020 en 2021 ben ik door Marcel Hendrickx van het Ontwikkelingsinstituut in België opgeleid tot perfectionismecoach. Hij is de grondlegger van de OCP methodiek: Ontwikkelingsgericht Coachen van mensen met Perfectionisme, www.hetontwikkelingsinstituut.be
Ik ben als coach aangesloten bij het Nederlands Informatiecentrum Perfectionisme Coaching, www.nipc.nl

Vanuit mijn praktijkruimte is het mogelijk om wandelend te coachen en om het LindenLabyrint te lopen.